.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280407 Numer obwodu głosowania 7
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół EkonomicznychiTechnicznych w Pasłęku, ul. Wojska Polskiego 36
Gmina Pasłęk Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1250
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 954
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 565
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 389
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 565
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 565
8. Liczba głosów nieważnych 18
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 547

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława4
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir8
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria2
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa3
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 18

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 151
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn50
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan6
4GAJEWSKA Karolina9
5BABALSKI Zbigniew10
6BRODNICKI Piotr35
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech4
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef7
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman6
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech1
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał11
  Razem 151

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 256
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof57
2NAGUSZEWSKI Tadeusz27
3KOPICZYŃSKA Alina9
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek7
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron38
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy71
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan5
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna10
12SOROKA Waldemar Józef15
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta8
14PRZYBYLAK Piotr Wacław3
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz2
  Razem 256

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 24
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław11
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia4
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman3
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 24

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria1
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 6

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 84
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław29
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef22
3MIERZEJEWSKA Hanna10
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan4
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz5
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej7
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 84

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top