.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280404 Numer obwodu głosowania 3
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Zwierznie
Gmina Markusy Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1182
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 888
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 405
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 483
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 405
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 405
8. Liczba głosów nieważnych 16
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 389

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon2
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 6

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena4
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan2
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 8

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 81
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn34
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna5
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina12
5BABALSKI Zbigniew4
6BRODNICKI Piotr5
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech3
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef4
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman3
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał2
  Razem 81

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 137
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof47
2NAGUSZEWSKI Tadeusz22
3KOPICZYŃSKA Alina6
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek1
5WILLENBERG Sławomir Jan2
6SYCZ Miron15
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy6
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna8
12SOROKA Waldemar Józef9
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta3
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef3
16NOWACZYK Grzegorz12
  Razem 137

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 54
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław12
2ŻUCHOWSKI Piotr4
3ANDRZEJEWSKA Zofia2
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar11
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman2
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian9
14KOGUT Roman8
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 54

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 22
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria3
2OŁDAKOWSKI Adam4
3KŁOSOWSKI Piotr4
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef3
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej3
  Razem 22

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 81
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław28
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef26
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna1
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa4
8BOCIAN Dariusz5
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej2
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald2
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian4
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław2
  Razem 81

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top