.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280402 Numer obwodu głosowania 2
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Sala Narad w Urzędzie Gminy w Godkowie, 14-407
Gmina Godkowo Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1052
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 802
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 338
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 464
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 338
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 338
8. Liczba głosów nieważnych 16
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 322

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława3
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 7

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 4

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 91
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn40
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna3
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina10
5BABALSKI Zbigniew5
6BRODNICKI Piotr8
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech5
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef5
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman3
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech1
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał3
  Razem 91

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 100
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof19
2NAGUSZEWSKI Tadeusz5
3KOPICZYŃSKA Alina4
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan1
6SYCZ Miron40
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy13
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna3
12SOROKA Waldemar Józef4
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta2
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz3
  Razem 100

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 54
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław18
2ŻUCHOWSKI Piotr4
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar2
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław7
7NOWAKOWSKA Teresa3
8TRĄPCZYŃSKI Roman2
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian5
14KOGUT Roman6
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław2
  Razem 54

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 20
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria4
2OŁDAKOWSKI Adam2
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew8
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej3
  Razem 20

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 46
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław13
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef14
3MIERZEJEWSKA Hanna6
4JANCZUK Danuta Anna2
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan8
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 46

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top