.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280402 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Bielicy, 14-407
Gmina Godkowo Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 822
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 636
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 238
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 398
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 238
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 238
8. Liczba głosów nieważnych 10
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 228

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 2

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 3

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 94
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn39
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna6
3WISZOWATY Bogdan9
4GAJEWSKA Karolina8
5BABALSKI Zbigniew3
6BRODNICKI Piotr12
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks3
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej3
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 94

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 46
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof17
2NAGUSZEWSKI Tadeusz6
3KOPICZYŃSKA Alina1
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan1
6SYCZ Miron6
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy9
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna0
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta1
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 46

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 31
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław9
2ŻUCHOWSKI Piotr1
3ANDRZEJEWSKA Zofia5
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław3
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena3
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina1
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman6
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 31

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam4
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew4
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena1
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 15

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 37
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław11
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef6
3MIERZEJEWSKA Hanna1
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan14
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz3
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 37

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top