.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280401 Numer obwodu głosowania 5
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Węzinie, Węzina
Gmina Elbląg Powiat elbląski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 527
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 397
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 184
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 213
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 184
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 184
8. Liczba głosów nieważnych 3
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 181

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara1
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 3

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 46
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn17
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna4
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina1
5BABALSKI Zbigniew3
6BRODNICKI Piotr5
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech1
9KLIMCZAK Feliks1
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał2
  Razem 46

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 72
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof7
2NAGUSZEWSKI Tadeusz6
3KOPICZYŃSKA Alina0
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron16
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy0
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta3
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz34
  Razem 72

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 12
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław4
2ŻUCHOWSKI Piotr0
3ANDRZEJEWSKA Zofia2
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard2
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman2
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 12

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 16
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria1
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan1
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena11
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 16

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 27
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław12
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef7
3MIERZEJEWSKA Hanna2
4JANCZUK Danuta Anna2
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 27

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top