.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280306 Numer obwodu głosowania 5
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Sala Konferencyjna przy Urzędzie Gminy Rybno, 13 - 220 Rybno
Gmina Rybno Powiat działdowski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2075
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1568
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1044
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 524
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1044
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1044
8. Liczba głosów nieważnych 24
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1020

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 13
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława4
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz2
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew2
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 13

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 18
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir7
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena3
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża3
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz1
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 18

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 336
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn70
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna17
3WISZOWATY Bogdan10
4GAJEWSKA Karolina36
5BABALSKI Zbigniew50
6BRODNICKI Piotr17
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech42
9KLIMCZAK Feliks8
10POLAŃSKI Marek Józef13
11GOLDER Marian48
12DARSKI Lech Andrzej4
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech8
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał8
  Razem 336

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 334
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof61
2NAGUSZEWSKI Tadeusz9
3KOPICZYŃSKA Alina19
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek31
5WILLENBERG Sławomir Jan157
6SYCZ Miron9
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy2
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan6
10CIEŚLIŃSKI Piotr9
11WIELGOSZ Izabella Anna10
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta5
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef7
16NOWACZYK Grzegorz5
  Razem 334

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 175
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław74
2ŻUCHOWSKI Piotr70
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar6
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa11
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian1
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław4
  Razem 175

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 34
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria4
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz3
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena23
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 34

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 110
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław27
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef5
3MIERZEJEWSKA Hanna7
4JANCZUK Danuta Anna2
5NOSEWICZ Jan9
6POCHODAJ Bogdan2
7GÓRNA Katarzyna Teresa7
8BOCIAN Dariusz3
9PSZENNY Adam Wiesław11
10SMOŁOŃSKI Zygmunt2
11ZABŁOCKI Wojciech7
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald5
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr2
15KOZŁOWSKI Marian4
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław17
  Razem 110

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top