.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280306 Numer obwodu głosowania 2
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Hartowcu, 13 - 220 Rybno
Gmina Rybno Powiat działdowski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 789
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 609
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 373
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 236
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 373
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 373
8. Liczba głosów nieważnych 17
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 356

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 3

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr4
3TARNACKA Irena2
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt1
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 8

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 166
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn13
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna9
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina17
5BABALSKI Zbigniew56
6BRODNICKI Piotr5
7ORWAT Zbigniew5
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech12
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef6
11GOLDER Marian20
12DARSKI Lech Andrzej3
13PAWLIK Jacek Roman3
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech10
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał0
  Razem 166

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 56
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof9
2NAGUSZEWSKI Tadeusz1
3KOPICZYŃSKA Alina3
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek9
5WILLENBERG Sławomir Jan18
6SYCZ Miron0
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy2
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr0
11WIELGOSZ Izabella Anna5
12SOROKA Waldemar Józef4
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta3
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 56

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 51
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław23
2ŻUCHOWSKI Piotr21
3ANDRZEJEWSKA Zofia0
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard3
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 51

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 30
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria3
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena26
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 30

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 42
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław14
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef2
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan2
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa5
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław5
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech2
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław5
  Razem 42

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top