.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280305 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Niechłonin, Niechłonin 92
Gmina Płośnica Powiat działdowski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1176
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 883
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 484
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 399
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 484
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 484
8. Liczba głosów nieważnych 20
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 464

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 3

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 2

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 97
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn32
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna6
3WISZOWATY Bogdan2
4GAJEWSKA Karolina15
5BABALSKI Zbigniew1
6BRODNICKI Piotr9
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech12
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef2
11GOLDER Marian2
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman1
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech9
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał4
  Razem 97

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 43
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof15
2NAGUSZEWSKI Tadeusz0
3KOPICZYŃSKA Alina1
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek2
5WILLENBERG Sławomir Jan17
6SYCZ Miron1
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy2
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna3
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 43

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 248
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław54
2ŻUCHOWSKI Piotr11
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław3
7NOWAKOWSKA Teresa169
8TRĄPCZYŃSKI Roman1
9JANIK Bożena2
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz2
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 248

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 10
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria0
2OŁDAKOWSKI Adam4
3KŁOSOWSKI Piotr3
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna2
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 10

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 61
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław5
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef3
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław18
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech2
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław19
  Razem 61

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top