.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280305 Numer obwodu głosowania 2
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Publiczne Gimnazjum w Gródkach, Gródki 29
Gmina Płośnica Powiat działdowski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 933
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 705
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 358
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 347
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 358
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 358
8. Liczba głosów nieważnych 10
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 348

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon2
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew1
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa2
  Razem 7

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir2
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 4

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 61
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn12
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna4
3WISZOWATY Bogdan1
4GAJEWSKA Karolina14
5BABALSKI Zbigniew2
6BRODNICKI Piotr7
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech8
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef1
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech8
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 61

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 119
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof19
2NAGUSZEWSKI Tadeusz5
3KOPICZYŃSKA Alina9
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek9
5WILLENBERG Sławomir Jan57
6SYCZ Miron1
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr12
11WIELGOSZ Izabella Anna3
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 119

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 86
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław60
2ŻUCHOWSKI Piotr5
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa12
8TRĄPCZYŃSKI Roman1
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon1
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 86

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria3
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr7
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef3
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz1
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna1
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 17

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 54
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław7
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef4
3MIERZEJEWSKA Hanna4
4JANCZUK Danuta Anna1
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz3
9PSZENNY Adam Wiesław2
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław26
  Razem 54

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top