.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280303 Numer obwodu głosowania 3
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie-Wsi
Gmina Iłowo-Osada Powiat działdowski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 703
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 521
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 278
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 243
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 278
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 278
8. Liczba głosów nieważnych 6
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 272

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 8
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława2
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka2
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew2
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 8

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard1
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł2
  Razem 7

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 57
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn9
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna6
3WISZOWATY Bogdan6
4GAJEWSKA Karolina10
5BABALSKI Zbigniew4
6BRODNICKI Piotr3
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech5
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej3
13PAWLIK Jacek Roman4
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech0
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał0
  Razem 57

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 96
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof19
2NAGUSZEWSKI Tadeusz1
3KOPICZYŃSKA Alina6
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek3
5WILLENBERG Sławomir Jan47
6SYCZ Miron2
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr3
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef2
16NOWACZYK Grzegorz4
  Razem 96

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 69
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław57
2ŻUCHOWSKI Piotr7
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar1
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 69

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 6
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria0
2OŁDAKOWSKI Adam0
3KŁOSOWSKI Piotr4
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 6

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 29
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław8
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef1
3MIERZEJEWSKA Hanna1
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan2
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz2
9PSZENNY Adam Wiesław3
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław10
  Razem 29

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top