.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280302 Numer obwodu głosowania 8
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Gimnazjum w Burkacie
Gmina Działdowo Powiat działdowski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 569
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 418
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 264
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 154
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 264
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 264
8. Liczba głosów nieważnych 10
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 254

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława0
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek1
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 2

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 14
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria1
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard9
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 14

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 42
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn7
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna0
3WISZOWATY Bogdan1
4GAJEWSKA Karolina8
5BABALSKI Zbigniew4
6BRODNICKI Piotr2
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech15
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef4
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech0
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał0
  Razem 42

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 90
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof20
2NAGUSZEWSKI Tadeusz1
3KOPICZYŃSKA Alina4
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek7
5WILLENBERG Sławomir Jan32
6SYCZ Miron1
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy0
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr21
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef1
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 90

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 36
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław21
2ŻUCHOWSKI Piotr5
3ANDRZEJEWSKA Zofia2
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa4
8TRĄPCZYŃSKI Roman2
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard0
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 36

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria0
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef1
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena12
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 15

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 55
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław3
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef0
3MIERZEJEWSKA Hanna7
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa1
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald0
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian0
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław44
  Razem 55

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top