.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280301 Numer obwodu głosowania 11
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Działdowo ul. Robotnicza 10
Gmina Działdowo Powiat działdowski Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2202
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1705
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1085
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 620
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1085
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1085
8. Liczba głosów nieważnych 18
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1067

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz2
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir3
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz4
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria1
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł1
  Razem 11

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 261
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn33
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna7
3WISZOWATY Bogdan11
4GAJEWSKA Karolina21
5BABALSKI Zbigniew5
6BRODNICKI Piotr2
7ORWAT Zbigniew4
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech153
9KLIMCZAK Feliks2
10POLAŃSKI Marek Józef5
11GOLDER Marian2
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej2
16WALUK Michał7
  Razem 261

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 545
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof123
2NAGUSZEWSKI Tadeusz11
3KOPICZYŃSKA Alina25
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek18
5WILLENBERG Sławomir Jan254
6SYCZ Miron6
7DZIĄG Leszek Jan1
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr31
11WIELGOSZ Izabella Anna33
12SOROKA Waldemar Józef14
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta8
14PRZYBYLAK Piotr Wacław3
15KACZMAREK Henryk Józef4
16NOWACZYK Grzegorz7
  Razem 545

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 88
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław53
2ŻUCHOWSKI Piotr4
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar3
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław1
7NOWAKOWSKA Teresa20
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard1
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 88

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 17
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria3
2OŁDAKOWSKI Adam1
3KŁOSOWSKI Piotr11
4LITWIN Zbigniew1
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 17

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 140
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław20
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef12
3MIERZEJEWSKA Hanna8
4JANCZUK Danuta Anna1
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa4
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław13
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech0
12GIERULSKI Janusz Andrzej1
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald1
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław78
  Razem 140

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top