.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280106 Numer obwodu głosowania 4
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie, Dzietrzychowo
Gmina Sępopol Powiat bartoszycki Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 811
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 612
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 254
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 358
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 254
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 254
8. Liczba głosów nieważnych 10
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 244

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon1
4DERWISZ Adam Mieczysław1
5GOS Mirosław Adam1
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy1
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 7

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 4
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz2
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria1
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 4

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 35
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn14
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna1
3WISZOWATY Bogdan3
4GAJEWSKA Karolina5
5BABALSKI Zbigniew6
6BRODNICKI Piotr0
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech0
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef1
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej1
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 35

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 79
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof7
2NAGUSZEWSKI Tadeusz1
3KOPICZYŃSKA Alina12
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek1
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron43
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr2
11WIELGOSZ Izabella Anna3
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta2
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef3
16NOWACZYK Grzegorz0
  Razem 79

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 52
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław16
2ŻUCHOWSKI Piotr5
3ANDRZEJEWSKA Zofia6
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek1
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena1
10NAŁĘCZ Ryszard17
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina1
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 52

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 32
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria1
2OŁDAKOWSKI Adam30
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 32

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 35
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław15
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef0
3MIERZEJEWSKA Hanna3
4JANCZUK Danuta Anna3
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald6
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr1
15KOZŁOWSKI Marian3
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 35

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top