.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280106 Numer obwodu głosowania 2
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Dom Kultury w Sępopolu ul.Mostowa 3, 11-210 Sępopol ul. Mostowa 3
Gmina Sępopol Powiat bartoszycki Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 889
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 699
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 283
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 416
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 283
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 283
8. Liczba głosów nieważnych 11
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 272

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława0
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam2
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 3

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 3

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 51
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn14
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna3
3WISZOWATY Bogdan0
4GAJEWSKA Karolina13
5BABALSKI Zbigniew1
6BRODNICKI Piotr5
7ORWAT Zbigniew2
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech2
9KLIMCZAK Feliks1
10POLAŃSKI Marek Józef1
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej3
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech4
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał2
  Razem 51

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 120
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof15
2NAGUSZEWSKI Tadeusz0
3KOPICZYŃSKA Alina2
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek4
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron89
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy1
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan0
10CIEŚLIŃSKI Piotr3
11WIELGOSZ Izabella Anna1
12SOROKA Waldemar Józef2
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz2
  Razem 120

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 36
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław8
2ŻUCHOWSKI Piotr6
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena0
10NAŁĘCZ Ryszard20
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław1
  Razem 36

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 27
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria0
2OŁDAKOWSKI Adam26
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 27

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 32
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław10
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef1
3MIERZEJEWSKA Hanna0
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech6
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald11
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 32

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top