.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280105 Numer obwodu głosowania 2
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Kamińsku, ul. XXX-lecia PRL 12
Gmina Górowo Iławeckie Powiat bartoszycki Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 974
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 739
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 415
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 324
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 415
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 415
8. Liczba głosów nieważnych 7
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 408

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz1
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa0
  Razem 2

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir0
2PAWELAK Kamil Piotr1
3TARNACKA Irena1
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin1
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa1
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 5

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 38
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn8
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna2
3WISZOWATY Bogdan5
4GAJEWSKA Karolina4
5BABALSKI Zbigniew8
6BRODNICKI Piotr4
7ORWAT Zbigniew0
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech0
9KLIMCZAK Feliks1
10POLAŃSKI Marek Józef2
11GOLDER Marian0
12DARSKI Lech Andrzej0
13PAWLIK Jacek Roman2
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej0
16WALUK Michał0
  Razem 38

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 182
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof8
2NAGUSZEWSKI Tadeusz2
3KOPICZYŃSKA Alina8
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek3
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron147
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy4
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan2
10CIEŚLIŃSKI Piotr1
11WIELGOSZ Izabella Anna2
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław0
15KACZMAREK Henryk Józef1
16NOWACZYK Grzegorz4
  Razem 182

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 89
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław7
2ŻUCHOWSKI Piotr5
3ANDRZEJEWSKA Zofia1
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław3
7NOWAKOWSKA Teresa0
8TRĄPCZYŃSKI Roman1
9JANIK Bożena62
10NAŁĘCZ Ryszard10
11TOMASZEWSKI Kazimierz0
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław0
  Razem 89

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 19
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria0
2OŁDAKOWSKI Adam16
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech1
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz0
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej0
  Razem 19

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 73
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław14
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef7
3MIERZEJEWSKA Hanna5
4JANCZUK Danuta Anna0
5NOSEWICZ Jan2
6POCHODAJ Bogdan2
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz0
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech1
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald38
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 73

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top