.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280105 Numer obwodu głosowania 1
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Internat II LO w Górowie Iławeckim, ul. Kościuszki 24
Gmina Górowo Iławeckie Powiat bartoszycki Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2028
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1524
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 563
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 961
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 563
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 563
8. Liczba głosów nieważnych 34
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 529

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka0
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam0
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz1
9GOGOLA Andrzej Alojzy2
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir1
2PAWELAK Kamil Piotr0
3TARNACKA Irena0
4KUJAWSKA Beata Maria0
5SILICKA Róża1
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 2

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 55
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn17
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna0
3WISZOWATY Bogdan4
4GAJEWSKA Karolina7
5BABALSKI Zbigniew8
6BRODNICKI Piotr4
7ORWAT Zbigniew1
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech4
9KLIMCZAK Feliks0
10POLAŃSKI Marek Józef4
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej2
13PAWLIK Jacek Roman0
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech2
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał0
  Razem 55

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 262
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof11
2NAGUSZEWSKI Tadeusz3
3KOPICZYŃSKA Alina1
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek4
5WILLENBERG Sławomir Jan0
6SYCZ Miron232
7DZIĄG Leszek Jan0
8ROMANOWSKI Jerzy3
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan1
10CIEŚLIŃSKI Piotr5
11WIELGOSZ Izabella Anna0
12SOROKA Waldemar Józef0
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta0
14PRZYBYLAK Piotr Wacław1
15KACZMAREK Henryk Józef0
16NOWACZYK Grzegorz1
  Razem 262

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 96
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław18
2ŻUCHOWSKI Piotr2
3ANDRZEJEWSKA Zofia3
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek0
6POPIEL Stanisław2
7NOWAKOWSKA Teresa1
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena58
10NAŁĘCZ Ryszard5
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian2
14KOGUT Roman1
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław3
  Razem 96

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 52
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria2
2OŁDAKOWSKI Adam41
3KŁOSOWSKI Piotr1
4LITWIN Zbigniew2
5SADOWSKI Józef2
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena0
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej3
  Razem 52

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 57
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław12
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef5
3MIERZEJEWSKA Hanna5
4JANCZUK Danuta Anna1
5NOSEWICZ Jan1
6POCHODAJ Bogdan1
7GÓRNA Katarzyna Teresa2
8BOCIAN Dariusz1
9PSZENNY Adam Wiesław0
10SMOŁOŃSKI Zygmunt1
11ZABŁOCKI Wojciech18
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald9
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian1
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław0
  Razem 57

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top