.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 280101 Numer obwodu głosowania 7
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach ul. Marksa 18
Gmina Bartoszyce Powiat bartoszycki Województwo warmińsko-mazurskie
Okręg wyborczy nr 34 Okręgowa Komisja Wyborcza Elbląg

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2348
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1801
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 1369
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 432
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 1367
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 1367
8. Liczba głosów nieważnych 14
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 1353

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 5
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SKIBNIEWSKA Martyna Mieczysława1
2LUBOWICKA Joanna Agnieszka1
3ZEMBRZUSKI Zenon0
4DERWISZ Adam Mieczysław0
5GOS Mirosław Adam2
6GLIWKA Tomasz0
7WOŹNIAK Paweł Zbigniew0
8MALINA Grzegorz0
9GOGOLA Andrzej Alojzy0
10FORYŚ Bartłomiej Marek0
11ŁUNIESKA Ewelina Teresa1
  Razem 5

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1PSZENNY Sławomir7
2PAWELAK Kamil Piotr2
3TARNACKA Irena3
4KUJAWSKA Beata Maria3
5SILICKA Róża0
6MONGIAŁŁO Mieczysław Marcin0
7NOCNY Piotr Benedykt0
8PERGOŁ Ryszard0
9ZAGÓRSKA Sylwia Barbara0
10DURKA Teresa0
11MATYSZEWSKI Janusz0
12LEJMANOWICZ Elżbieta Maria0
13WIECHOWSKI Piotr Paweł0
14ZAJKOWSKI Krzysztof Stefan0
15SKONIECZNY Paweł0
  Razem 15

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 280
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1KRASULSKI Leonard Seweryn58
2SUMARA-DOLEJŠI Marta Marianna21
3WISZOWATY Bogdan5
4GAJEWSKA Karolina28
5BABALSKI Zbigniew14
6BRODNICKI Piotr10
7ORWAT Zbigniew4
8PIOTROWICZ Dariusz Wojciech8
9KLIMCZAK Feliks6
10POLAŃSKI Marek Józef3
11GOLDER Marian1
12DARSKI Lech Andrzej89
13PAWLIK Jacek Roman9
14MAKOWSKI Jerzy Wojciech20
15KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej1
16WALUK Michał3
  Razem 280

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 651
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1LISEK Krzysztof129
2NAGUSZEWSKI Tadeusz26
3KOPICZYŃSKA Alina38
4ŻYLIŃSKI Adam Jacek33
5WILLENBERG Sławomir Jan8
6SYCZ Miron272
7DZIĄG Leszek Jan2
8ROMANOWSKI Jerzy29
9PIETRZYKOWSKI Krzysztof Stefan3
10CIEŚLIŃSKI Piotr71
11WIELGOSZ Izabella Anna11
12SOROKA Waldemar Józef7
13GŁOWACKA-KUTARBA Elżbieta7
14PRZYBYLAK Piotr Wacław2
15KACZMAREK Henryk Józef9
16NOWACZYK Grzegorz4
  Razem 651

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 74
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ŻELICHOWSKI Stanisław18
2ŻUCHOWSKI Piotr6
3ANDRZEJEWSKA Zofia5
4MALINOWSKI Sławomir Waldemar0
5BRZEZIN Gustaw Marek3
6POPIEL Stanisław0
7NOWAKOWSKA Teresa2
8TRĄPCZYŃSKI Roman0
9JANIK Bożena7
10NAŁĘCZ Ryszard15
11TOMASZEWSKI Kazimierz1
12CHABROS DUSZA Regina0
13KIERSZ Zygmunt Emilian0
14KOGUT Roman0
15SUGALSKI Zenon0
16BOGDANOWICZ Władysław17
  Razem 74

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 105
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1ROCHNOWSKA Renata Maria1
2OŁDAKOWSKI Adam101
3KŁOSOWSKI Piotr0
4LITWIN Zbigniew0
5SADOWSKI Józef0
6KRAŚNIAŃSKI Lech0
7KAŁUŻNY Ryszard Grzegorz0
8SAŁATA Tomasz1
9OPAŁKA Paweł Szczepan0
10JANKOWSKA Agnieszka Anna0
11URBAN Anna Marlena1
12STAFIEJ Wiesław Aleksander0
13LEMIERSKA Bożena0
14SOKOŁOWSKI Andrzej1
  Razem 105

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 223
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1MAŃKUT Władysław81
2GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI Witold Józef27
3MIERZEJEWSKA Hanna6
4JANCZUK Danuta Anna5
5NOSEWICZ Jan0
6POCHODAJ Bogdan0
7GÓRNA Katarzyna Teresa4
8BOCIAN Dariusz2
9PSZENNY Adam Wiesław1
10SMOŁOŃSKI Zygmunt0
11ZABŁOCKI Wojciech41
12GIERULSKI Janusz Andrzej0
13NAŁĘCZ Stanisław Romuald53
14MARTYNOWICZ Jerzy Piotr0
15KOZŁOWSKI Marian2
16CIEŚLIŃSKI Paweł Stanisław1
  Razem 223

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top