.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 220202 Numer obwodu głosowania 9
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach
Gmina Brusy Powiat chojnicki Województwo pomorskie
Okręg wyborczy nr 26 Okręgowa Komisja Wyborcza Gdynia

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 541
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 401
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 233
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 168
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 233
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 233
8. Liczba głosów nieważnych 12
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 221

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 2
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1NOWICKI Florian Paweł0
2KAPUŚCIŃSKI Adam Grzegorz0
3KRAUZE Stanisław Kazimierz0
4KOWALCZYK Marcin Jakub0
5BARTOSIAK Piotr Bogdan0
6BORKOWSKI Grzegorz Aleksander0
7WOLAŃSKI Krzysztof0
8SŁOMIŃSKI Łukasz Adam0
9SZAFRAŃSKI Bogumił Krzysztof0
10MOSAKOWSKI Marek Waldemar0
11LIGMANN Irena0
12JABŁKOWSKI Jacek1
13WARZECHA Jacek Andrzej0
14ZDUNEK Józef0
15JANISZEWSKA Magdalena Anna1
  Razem 2

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1STRĄK Robert4
2PAPROCKI Krzysztof Konrad0
3DASE Barbara Mirosława0
4PIECHOTA Bogusław Józef1
5BARGIELSKI Krzysztof1
6TREDER Brygida0
7PAJĄK Mirosław0
8KLAS Marek Jerzy0
9MASZOTA Zbigniew Marian0
10MAGULSKI Tomasz Piotr0
11HALIŻAK Krzysztof Stanisław1
12WOJCIECHOWICZ Zbigniew Edmund0
13BUJAK Mirosław Paweł0
14JAŁOWIEC Krzysztof0
15KACPRZYCKA Halina Maria0
16GÓRSKI Tomasz Wojciech0
17TUSZYŃSKI Jan Łukasz0
18OŻGA Marian0
19PRONDZIŃSKI Grzegorz Józef0
20SOCHA Sebastian0
21CIESIELSKA Ewa Izabela1
22WĘSIERSKI Zbigniew Jan0
23WARZECHA Konrad Jacek0
24KWIECIEŃ Józefina0
25SAKOWICZ Michał Dariusz0
26LISOWSKA Wioleta0
27GRABARCZYK Lesław Bronisław0
28PIETRZAK Teresa Janina1
  Razem 9

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 62
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena9
2SELLIN Jarosław Daniel1
3KOZAK Zbigniew Ryszard3
4KARCZEWSKI Piotr Mariusz0
5GASZTA Grzegorz Marek1
6STANKE Piotr Jerzy42
7MIELEWCZYK Wiesław1
8HAŁUBEK Grzegorz Piotr0
9JURCZYK Krzysztof Marcin0
10ŚLIWICKI Adam Wojciech0
11PĘK Tadeusz Szymon0
12LEWENSTAM Wojciech Kazimierz0
13DENIS Andrzej Radosław0
14ŁUCZYK Mariusz Wojciech1
15BONKOWSKI Waldemar1
16RECLAF Witold Grzegorz0
17DOLNY Andrzej1
18PLESZYNIAK Andrzej0
19KASPRZYK Genowefa1
20JUREK Stanisław0
21ŁOŚ Stanisława Aldona0
22TREDER Adam0
23KAŹMIERCZAK Andrzej Stanisław0
24BIERAWSKI Bogumił Jerzy0
25CZARNECKI Ryszard Teodor1
26ŚLEDZIŃSKA Grażyna Emilia0
27DETTLAFF Zbigniew Marian0
28WICZKOWSKI Janusz Piotr0
  Razem 62

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 93
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1BIERNACKI Marek10
2AZIEWICZ Tadeusz0
3PLOCKE Kazimierz Florian0
4BUDNIK Jerzy Feliks3
5KONWIŃSKI Zbigniew Marek0
6KŁOSIN Krystyna Maria1
7ZABOROWSKI Roman0
8LAMCZYK Stanisław Józef16
9NAMYŚLAK Witold Tadeusz0
10REDZIMSKI Leszek Andrzej9
11KOWALEWSKA-KOSKA Maria Beata2
12PIGOŃSKI Dariusz1
13FIJAS Jerzy Bogusław46
14KUPCEWICZ Janusz Bogdan0
15KRAUS Tadeusz0
16NOWAK Adam2
17KOŚCIEMSKI Andrzej Feliks0
18ŻEROMSKI Mirosław Andrzej2
19MATKOWSKI Waldemar Aleksander0
20WÓJCIK Józef Franciszek1
21MIOTK Zyta Maria0
22RAJSKI Bartosz Sławomir0
23NOWAK Wiesław Janusz0
24PIASKOWSKI Eugeniusz Kazimierz0
25DUDA Teresa0
26ROJEK Piotr0
27ZIEMIANOWICZ Sławomir Aleksander0
28CZUCHA Zdzisław Józef0
  Razem 93

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1BUJANOWICZ Stanisława Helena3
2SŁAWSKI Krzysztof Adam0
3KALINOWSKI Stanisław Bernard4
4BISTRAM Zenon Antoni0
5BOROWSKI Tomasz1
6BATRUCH Mirosław1
7GRABOWSKI Grzegorz Andrzej0
8MARCINIAK Adam Jan0
9GNIAZDOWSKA Elżbieta0
10PRUSZAK Krzysztof Ludwik0
11CZYŻ Kazimierz0
12LEWNA Hubert Alfons0
13CHLEBOWICZ Jerzy Jan0
14SZATKOWSKI Radosław Jan0
15JABŁOŃSKI Artur Jacek0
16KONCZANIN Bogusława0
17KURECKI Bogdan Jan0
18LEGUTKO Tadeusz Henryk0
19KALINOWSKI Marek0
20GONERA Paweł Marceli0
21WÓJCIK Ryszard1
22TOBIAS Rafał Roman0
23KELIŃSKI Tadeusz0
24GRECZKO Ludwik0
25KĘDRA Krzysztof0
26JANUSZEWSKI Józef5
27ZAWADZKI Leszek Andrzej0
28DĄBROWA Grzegorz Przemysław0
  Razem 15

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 11
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1WOSZCZEROWICZ Lech3
2MEYER Mieczysław Jan1
3WEJNER Edward0
4ŁUKA Grzegorz Tadeusz0
5BORZYSZKOWSKI Krzysztof Feliks1
6KLEIN Jerzy Mieczysław0
7LABUDA Maria Barbara1
8SAS-KOWALIK Ewa Krystyna0
9WOŹNIAK Wiktor1
10TALEWSKI Zbigniew Kazimierz0
11SZREDER Leopold1
12KOS Józef Antoni0
13ŻABIŃSKI Michał Justyn0
14PAWŁOWSKI Jerzy Jan0
15GOLONEK Zbigniew0
16LEPAK Stefan Jan3
17DYRMO Grzegorz Czesław0
18JAGIELSKA Bernadeta Halina0
19KAMIŃSKA Krystyna Elżbieta0
20WOLF-SOBIERALSKA Bożena Katarzyna0
21MALINOWSKA Dagmara Magdalena0
22KURECKI Tadeusz Maksymilian0
23SIKORSKI Zbigniew Stanisław0
24PIEPÓRKA Renata Izabela0
25MEKIN Małgorzata Magdalena0
26ZABOROWSKI Henryk Brunon0
27STUKAN Stanisław0
28HOJARSKA Magdalena Krystyna0
  Razem 11

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 29
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SENYSZYN Joanna7
2JARUGA-NOWACKA Izabela Walentyna1
3SZKOP Władysław Eugeniusz0
4SIRANT Krzysztof1
5GONTAREK Piotr Paweł2
6KOZAK Karol Jacek1
7DOMS-NAGELSKA Anna Magdalena0
8KOWALIK Jacek Jakub10
9PONULAK Jan Stanisław1
10GAPPA Aleksander Paweł1
11BAŁON Ewa0
12WSZÓŁKOWSKI Piotr Dariusz1
13KOZŁOWSKI Wacław Aleksander0
14SEYDA Danuta Wanda0
15SKALIK Maciej Tomasz0
16CZOSKA Seweryn Adam1
17BŁAWAT Milena Sylwia1
18SIKORA Wiesław1
19DZIĘCIELSKI Tomasz Mariusz0
20ŻABIK Łukasz Jerzy0
21KACZKOWSKI Zdzisław0
22KNAP Tomasz1
23RÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec0
  Razem 29

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top