.
.
 
. .
Protokół komisji obwodowej
.
. . WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Kod terytorialny gminy 220202 Numer obwodu głosowania 5
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa w Lubni
Gmina Brusy Powiat chojnicki Województwo pomorskie
Okręg wyborczy nr 26 Okręgowa Komisja Wyborcza Gdynia

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE
na okręgowe listy kandydatów na posłów

. . I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA . .
. .
. . . . . .
1. Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 884
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 653
3. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 459
4. Nie wykorzystano kart do głosowania 194
. . II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA . .
. .
5. Liczba kart wyjętych z urny 459
6. Liczba kart nieważnych 0
7. Liczba kart ważnych 459
8. Liczba głosów nieważnych 10
9. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe 449

. . Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 3
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1NOWICKI Florian Paweł0
2KAPUŚCIŃSKI Adam Grzegorz1
3KRAUZE Stanisław Kazimierz0
4KOWALCZYK Marcin Jakub0
5BARTOSIAK Piotr Bogdan0
6BORKOWSKI Grzegorz Aleksander0
7WOLAŃSKI Krzysztof0
8SŁOMIŃSKI Łukasz Adam0
9SZAFRAŃSKI Bogumił Krzysztof0
10MOSAKOWSKI Marek Waldemar0
11LIGMANN Irena0
12JABŁKOWSKI Jacek0
13WARZECHA Jacek Andrzej0
14ZDUNEK Józef1
15JANISZEWSKA Magdalena Anna1
  Razem 3

. . Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 1
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1STRĄK Robert0
2PAPROCKI Krzysztof Konrad0
3DASE Barbara Mirosława0
4PIECHOTA Bogusław Józef0
5BARGIELSKI Krzysztof0
6TREDER Brygida0
7PAJĄK Mirosław0
8KLAS Marek Jerzy0
9MASZOTA Zbigniew Marian0
10MAGULSKI Tomasz Piotr0
11HALIŻAK Krzysztof Stanisław0
12WOJCIECHOWICZ Zbigniew Edmund0
13BUJAK Mirosław Paweł1
14JAŁOWIEC Krzysztof0
15KACPRZYCKA Halina Maria0
16GÓRSKI Tomasz Wojciech0
17TUSZYŃSKI Jan Łukasz0
18OŻGA Marian0
19PRONDZIŃSKI Grzegorz Józef0
20SOCHA Sebastian0
21CIESIELSKA Ewa Izabela0
22WĘSIERSKI Zbigniew Jan0
23WARZECHA Konrad Jacek0
24KWIECIEŃ Józefina0
25SAKOWICZ Michał Dariusz0
26LISOWSKA Wioleta0
27GRABARCZYK Lesław Bronisław0
28PIETRZAK Teresa Janina0
  Razem 1

. . Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 201
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena22
2SELLIN Jarosław Daniel4
3KOZAK Zbigniew Ryszard3
4KARCZEWSKI Piotr Mariusz11
5GASZTA Grzegorz Marek0
6STANKE Piotr Jerzy131
7MIELEWCZYK Wiesław2
8HAŁUBEK Grzegorz Piotr0
9JURCZYK Krzysztof Marcin1
10ŚLIWICKI Adam Wojciech0
11PĘK Tadeusz Szymon1
12LEWENSTAM Wojciech Kazimierz0
13DENIS Andrzej Radosław0
14ŁUCZYK Mariusz Wojciech0
15BONKOWSKI Waldemar9
16RECLAF Witold Grzegorz1
17DOLNY Andrzej8
18PLESZYNIAK Andrzej0
19KASPRZYK Genowefa0
20JUREK Stanisław2
21ŁOŚ Stanisława Aldona0
22TREDER Adam1
23KAŹMIERCZAK Andrzej Stanisław3
24BIERAWSKI Bogumił Jerzy0
25CZARNECKI Ryszard Teodor1
26ŚLEDZIŃSKA Grażyna Emilia0
27DETTLAFF Zbigniew Marian0
28WICZKOWSKI Janusz Piotr1
  Razem 201

. . Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 208
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1BIERNACKI Marek10
2AZIEWICZ Tadeusz0
3PLOCKE Kazimierz Florian0
4BUDNIK Jerzy Feliks4
5KONWIŃSKI Zbigniew Marek0
6KŁOSIN Krystyna Maria0
7ZABOROWSKI Roman0
8LAMCZYK Stanisław Józef11
9NAMYŚLAK Witold Tadeusz1
10REDZIMSKI Leszek Andrzej11
11KOWALEWSKA-KOSKA Maria Beata0
12PIGOŃSKI Dariusz0
13FIJAS Jerzy Bogusław166
14KUPCEWICZ Janusz Bogdan1
15KRAUS Tadeusz0
16NOWAK Adam1
17KOŚCIEMSKI Andrzej Feliks0
18ŻEROMSKI Mirosław Andrzej1
19MATKOWSKI Waldemar Aleksander0
20WÓJCIK Józef Franciszek0
21MIOTK Zyta Maria0
22RAJSKI Bartosz Sławomir0
23NOWAK Wiesław Janusz0
24PIASKOWSKI Eugeniusz Kazimierz0
25DUDA Teresa0
26ROJEK Piotr0
27ZIEMIANOWICZ Sławomir Aleksander0
28CZUCHA Zdzisław Józef2
  Razem 208

. . Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 9
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1BUJANOWICZ Stanisława Helena2
2SŁAWSKI Krzysztof Adam0
3KALINOWSKI Stanisław Bernard0
4BISTRAM Zenon Antoni2
5BOROWSKI Tomasz0
6BATRUCH Mirosław0
7GRABOWSKI Grzegorz Andrzej0
8MARCINIAK Adam Jan1
9GNIAZDOWSKA Elżbieta1
10PRUSZAK Krzysztof Ludwik1
11CZYŻ Kazimierz0
12LEWNA Hubert Alfons0
13CHLEBOWICZ Jerzy Jan1
14SZATKOWSKI Radosław Jan0
15JABŁOŃSKI Artur Jacek0
16KONCZANIN Bogusława0
17KURECKI Bogdan Jan0
18LEGUTKO Tadeusz Henryk0
19KALINOWSKI Marek1
20GONERA Paweł Marceli0
21WÓJCIK Ryszard0
22TOBIAS Rafał Roman0
23KELIŃSKI Tadeusz0
24GRECZKO Ludwik0
25KĘDRA Krzysztof0
26JANUSZEWSKI Józef0
27ZAWADZKI Leszek Andrzej0
28DĄBROWA Grzegorz Przemysław0
  Razem 9

. . Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 12
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1WOSZCZEROWICZ Lech4
2MEYER Mieczysław Jan1
3WEJNER Edward1
4ŁUKA Grzegorz Tadeusz0
5BORZYSZKOWSKI Krzysztof Feliks4
6KLEIN Jerzy Mieczysław0
7LABUDA Maria Barbara0
8SAS-KOWALIK Ewa Krystyna0
9WOŹNIAK Wiktor1
10TALEWSKI Zbigniew Kazimierz0
11SZREDER Leopold1
12KOS Józef Antoni0
13ŻABIŃSKI Michał Justyn0
14PAWŁOWSKI Jerzy Jan0
15GOLONEK Zbigniew0
16LEPAK Stefan Jan0
17DYRMO Grzegorz Czesław0
18JAGIELSKA Bernadeta Halina0
19KAMIŃSKA Krystyna Elżbieta0
20WOLF-SOBIERALSKA Bożena Katarzyna0
21MALINOWSKA Dagmara Magdalena0
22KURECKI Tadeusz Maksymilian0
23SIKORSKI Zbigniew Stanisław0
24PIEPÓRKA Renata Izabela0
25MEKIN Małgorzata Magdalena0
26ZABOROWSKI Henryk Brunon0
27STUKAN Stanisław0
28HOJARSKA Magdalena Krystyna0
  Razem 12

. . Lista nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP . .
. .
. .   . . .
  Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 15
. . Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: .  
. .
1SENYSZYN Joanna6
2JARUGA-NOWACKA Izabela Walentyna2
3SZKOP Władysław Eugeniusz2
4SIRANT Krzysztof0
5GONTAREK Piotr Paweł0
6KOZAK Karol Jacek2
7DOMS-NAGELSKA Anna Magdalena0
8KOWALIK Jacek Jakub2
9PONULAK Jan Stanisław0
10GAPPA Aleksander Paweł0
11BAŁON Ewa0
12WSZÓŁKOWSKI Piotr Dariusz0
13KOZŁOWSKI Wacław Aleksander0
14SEYDA Danuta Wanda0
15SKALIK Maciej Tomasz0
16CZOSKA Seweryn Adam0
17BŁAWAT Milena Sylwia0
18SIKORA Wiesław1
19DZIĘCIELSKI Tomasz Mariusz0
20ŻABIK Łukasz Jerzy0
21KACZKOWSKI Zdzisław0
22KNAP Tomasz0
23RÓŻAŃSKI Andrzej Wawrzyniec0
  Razem 15

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees and Candidates Turnout Results Statistical Data SENATE Created by
 top