.
.
 
. .
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 10:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 35
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 798200
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 574
L. obw. z których
spłynęły dane:
572
L. upr. do głos.: 624886
L. wyd. kart: 50821
8.13%
brak6.72%7.06%7.40%7.74%8.08%8.42%8.76%9.10%9.44%9.78% 
danych7.05%7.39%7.73%8.07%8.41%8.75%9.09%9.43%9.77%10.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
280500ełcki, pow.52526583754088.21
280600giżycki, pow.41414564234327.52
281800gołdapski, pow.22222190316647.60
280800kętrzyński, pow.51515447142097.73
281000mrągowski, pow.34343990531097.79
281100nidzicki, pow.29292676818396.87
281300olecki, pow.26262690120747.71
286201Olsztyn, m.93931341631353310.09
281400olsztyński, pow.1071058980566847.44
281600piski, pow.43434509837138.23
281700szczycieński, pow.56565501436986.72
281900węgorzewski, pow.20201937914587.52
  Olsztyn, okr. 35 574 572 624886 50821 8.13
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska189187162381108826.70
2gmina miejsko wiejska203203198543155107.81
3gmina miejska8989129799108968.39
4miasto na prawach powiatu93931341631353310.09

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca