.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / złotowski, pow. ...
złotowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 70431
Powierzchnia: 1660.91 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 44
L. obw. z których
spłynęły dane:
44
L. upr. do głos.: 53994
L. wyd. kart: 26197
48.52%
brak41.39%42.72%44.05%45.38%46.71%48.04%49.37%50.70%52.03%53.36% 
danych42.71%44.04%45.37%46.70%48.03%49.36%50.69%52.02%53.35%54.69% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
303102Jastrowie, gm.901641984198406046.56
303103Krajenka, gm.560626862686260747.91
303104Lipka, gm.433018681868181243.14
303105Okonek, gm.712234113410328147.89
303106Tarnówka, gm.240199499493641.40
303107Zakrzewo, gm.357917991794172950.27
303108Złotów, gm.684229892989284443.69
303101Złotów, m.1509882528220802054.66
  złotowski, pow. 53994 26197 26159 25289 48.52
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2850014944149121451152.44
2Wieś2549411253112471077844.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000598027932788266546.71
2od 5 001 do 10 0002390010954109531054445.83
3od 10 001 do 20 0002411412450124181208051.63
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca