.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / międzychodzki, pow. ...
międzychodzki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 36628
Powierzchnia: 736.66 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 23
L. obw. z których
spłynęły dane:
23
L. upr. do głos.: 28474
L. wyd. kart: 13917
48.88%
brak44.53%45.23%45.93%46.63%47.33%48.03%48.73%49.43%50.13%50.83% 
danych45.22%45.92%46.62%47.32%48.02%48.72%49.42%50.12%50.82%51.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
301401Chrzypsko Wielkie, gm.261512081187115546.20
301402Kwilcz, gm.470620962096200844.54
301403Międzychód, gm.1440074147412721251.49
301404Sieraków, gm.675331993199308447.37
  międzychodzki, pow. 28474 13917 13894 13459 48.88
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1456176377637739252.45
2Wieś1391362806257606745.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000261512081187115546.20
2od 5 001 do 10 0001145952955295509246.21
3od 10 001 do 20 0001440074147412721251.49
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca