.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa / kłobucki, pow. ...
kłobucki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 85749
Powierzchnia: 889.15 km2
Zaludnienie: 96 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 60
L. obw. z których
spłynęły dane:
60
L. upr. do głos.: 68282
L. wyd. kart: 32077
46.98%
brak41.91%43.07%44.23%45.39%46.55%47.71%48.87%50.03%51.19%52.35% 
danych43.06%44.22%45.38%46.54%47.70%48.86%50.02%51.18%52.34%53.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240601Kłobuck, gm.1666689058905869053.43
240602Krzepice, gm.761235503548349246.64
240603Lipie, gm.524222452245219542.83
240604Miedźno, gm.599928632863277547.72
240605Opatów, gm.539424252424236244.96
240606Panki, gm.400216851684163842.10
240607Popów, gm.495821302130203442.96
240608Przystajń, gm.477620022000195141.92
240609Wręczyca Wielka, gm.1363362726272600046.01
  kłobucki, pow. 68282 32077 32071 31137 46.98
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1466979517950779954.20
2Wieś5361324126241212333845.00
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0003798316900168941644744.49
3od 10 001 do 20 0001363362726272600046.01
4od 20 001 do 50 0001666689058905869053.43
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca