.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / gliwicki, pow. ...
gliwicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 113394
Powierzchnia: 663.35 km2
Zaludnienie: 170 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 72
L. obw. z których
spłynęły dane:
72
L. upr. do głos.: 92232
L. wyd. kart: 44942
48.73%
brak35.83%38.07%40.31%42.55%44.79%47.03%49.27%51.51%53.75%55.99% 
danych38.06%40.30%42.54%44.78%47.02%49.26%51.50%53.74%55.98%58.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
240503Gierałtowice, gm.862050195016492758.23
240501Knurów, m.3171017190171861688654.21
240504Pilchowice, gm.857241634163409048.57
240502Pyskowice, m.1512673087306711848.31
240505Rudziniec, gm.849335303530339841.56
240506Sośnicowice, gm.658128812880282943.78
240507Toszek, gm.838931523135302637.57
240508Wielowieś, gm.474116991699164135.84
  gliwicki, pow. 92232 44942 44915 43915 48.73
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto5180026655266482612151.46
2Wieś4043218287182671779445.23
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 0001132245804579447040.45
3od 10 001 do 20 0004920023172231502255947.10
4od 20 001 do 50 0003171017190171861688654.21
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca