.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdynia / pucki, pow. ...
pucki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 75648
Powierzchnia: 575.07 km2
Zaludnienie: 131 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 47
L. obw. z których
spłynęły dane:
47
L. upr. do głos.: 57797
L. wyd. kart: 32793
56.74%
brak49.62%51.02%52.42%53.82%55.22%56.62%58.02%59.42%60.82%62.22% 
danych51.01%52.41%53.81%55.21%56.61%58.01%59.41%60.81%62.21%63.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
221101Hel, m.333319011900185257.04
221102Jastarnia, m.318320082007196863.09
221105Kosakowo, gm.656941784178409563.60
221106Krokowa, gm.755337483748358449.62
221107Puck, gm.1623284038402816551.77
221103Puck, m.918353085308520057.80
221104Władysławowo, m.1174472477239712361.71
  pucki, pow. 57797 32793 32782 31987 56.74
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2744316464164541614359.99
2Wieś3035416329163281584453.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000651639093907382059.99
2od 5 001 do 10 000656941784178409563.60
3od 10 001 do 20 0002848016303162951590757.24
4od 20 001 do 50 0001623284038402816551.77
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca