.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / nowodworski, pow. ...
nowodworski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 36349
Powierzchnia: 652.75 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 25
L. obw. z których
spłynęły dane:
25
L. upr. do głos.: 28284
L. wyd. kart: 12999
45.96%
brak44.37%45.66%46.95%48.24%49.53%50.82%52.11%53.40%54.69%55.98% 
danych45.65%46.94%48.23%49.52%50.81%52.10%53.39%54.68%55.97%57.27% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
221001Krynica Morska, m.118367767766357.23
221002Nowy Dwór Gdański, gm.1410964096408627145.42
221003Ostaszewo, gm.248811111111107944.65
221004Stegna, gm.766934033390327244.37
221005Sztutowo, gm.283513991397134849.35
  nowodworski, pow. 28284 12999 12983 12633 45.96
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1001250785065496250.72
2Wieś1827279217918767143.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000650631873185309048.99
2od 5 001 do 10 000766934033390327244.37
3od 10 001 do 20 0001410964096408627145.42
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca