.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / zambrowski, pow. ...
zambrowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 45917
Powierzchnia: 733.11 km2
Zaludnienie: 62 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 40
L. obw. z których
spłynęły dane:
40
L. upr. do głos.: 36761
L. wyd. kart: 17123
46.58%
brak45.05%46.24%47.43%48.62%49.81%51.00%52.19%53.38%54.57%55.76% 
danych46.23%47.42%48.61%49.80%50.99%52.18%53.37%54.56%55.75%56.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
201402Kołaki Kościelne, gm.199411351135111756.92
201403Rutki, gm.502323032301219345.85
201404Szumowo, gm.397618011801177145.30
201405Zambrów, gm.758734183418332345.05
201401Zambrów, m.1818184668466832346.57
  zambrowski, pow. 36761 17123 17121 16727 46.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1818184668466832346.57
2Wieś1858086578655840446.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000199411351135111756.92
2od 5 001 do 10 0001658675227520728745.35
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001818184668466832346.57
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca