.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / sejneński, pow. ...
sejneński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 21758
Powierzchnia: 856.07 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 23
L. obw. z których
spłynęły dane:
23
L. upr. do głos.: 17044
L. wyd. kart: 6646
38.99%
brak33.60%34.82%36.04%37.26%38.48%39.70%40.92%42.14%43.36%44.58% 
danych34.81%36.03%37.25%38.47%39.69%40.91%42.13%43.35%44.57%45.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
200902Giby, gm.239410291029101142.98
200903Krasnopol, gm.311710771077103434.55
200904Puńsk, gm.353912861286124436.34
200905Sejny, gm.333311201120110033.60
200901Sejny, m.466121342134208145.78
  sejneński, pow. 17044 6646 6646 6470 38.99
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto466121342134208145.78
2Wieś1238345124512438936.44
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001238345124512438936.44
2od 5 001 do 10 000466121342134208145.78
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca