.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / Ostrołęka, m.
Ostrołęka, m.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 54054
Powierzchnia: 29.47 km2
Zaludnienie: 1834 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 28
L. obw. z których
spłynęły dane:
28
L. upr. do głos.: 43036
L. wyd. kart: 23780
55.26%
brak42.40%44.11%45.82%47.53%49.24%50.95%52.66%54.37%56.08%57.79% 
danych44.10%45.81%47.52%49.23%50.94%52.65%54.36%56.07%57.78%59.50% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1I Liceum Ogólnokształcące, ul. Romualda Traugutta 1194910241024100552.54
2Urząd Miasta Ostrołęki, Plac Gen. J. Bema 1116869269268359.25
3Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Mazowiecka 7205712051205117358.58
4Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Henryka Sienkiewicza 15202611601161114957.26
5Gimnazjum Nr 2, ul. Stefana Jaracza 5197098498396449.95
6Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Romualda Traugutta 220411000100097849.00
7Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Papiernicza 119601001100196451.07
8Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gen.Józefa Hallera 13185297997896452.86
9Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Dzieci Polskich 5127575775773759.37
10Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Piękna 12159477076975848.31
11Kryta Pływalnia MOSiR, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6166090490488854.46
12Gimnazjum Nr 1, ul. Gen. Józefa Hallera 1283741641641049.70
13Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. 11 Listopada 20185510531053103256.77
14Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Gen. Armii Aleksandra Gorbatowa 4212011421142111853.87
15Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Powstańców 4220112181218119855.34
16Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, ul. Poznańska 34/36190211831183117262.20
17Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Franciszka Zubrzyckiego 11a210312531250123159.58
18Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. Zygmunta Berlinga 5226012811280126056.68
19Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16227913341316131658.53
20Spółdzielnia Mieszkaniowa "Centrum", ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45223612231212119754.70
21Dworzec PKP, Plac Dworcowy 4200410131013100050.55
22Zespół Szkół Nr 3, ul. Ignacego Jerzego Skowrońskiego 8134475275274555.95
23Budynek Administracyjno-biurowy ul. Gen. Armii Aleksandra Gorbatowa 15112167767767060.39
24Dom Osiedlowy, ul. Topolowa 960637237236961.39
25Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna 2718612112111265.05
26Dom Pomocy Społecznej PCK, ul. I Armii Wojska Polskiego 3217171717100.00
27Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr J. Psarskiego Szpital Ogólny, ul. Henryka Sienkiewicza 5626911411410942.38
28Areszt Śledczy, ul. Romualda Traugutta 1914413513511393.75
  Ostrołęka, m. 43036 23780 23745 23332 55.26

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca