.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / szydłowiecki, pow. ...
szydłowiecki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 41274
Powierzchnia: 452.22 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 30
L. obw. z których
spłynęły dane:
30
L. upr. do głos.: 32105
L. wyd. kart: 13625
42.44%
brak35.10%36.20%37.30%38.40%39.50%40.60%41.70%42.80%43.90%45.00% 
danych36.19%37.29%38.39%39.49%40.59%41.69%42.79%43.89%44.99%46.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
143001Chlewiska, gm.521019531953187937.49
143002Jastrząb, gm.397215751575152739.65
143003Mirów, gm.29001018101898135.10
143004Orońsko, gm.442520362036197046.01
143005Szydłowiec, gm.1559870437043685245.15
  szydłowiecki, pow. 32105 13625 13625 13209 42.44
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1164154845484535247.11
2Wieś2046481418141785739.78
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 00029001018101898135.10
2od 5 001 do 10 0001360755645564537640.89
3od 10 001 do 20 0001559870437043685245.15
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca