.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Płock / ciechanowski, pow. ...
ciechanowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 92877
Powierzchnia: 1062.62 km2
Zaludnienie: 87 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 56
L. obw. z których
spłynęły dane:
56
L. upr. do głos.: 73221
L. wyd. kart: 34555
47.19%
brak35.27%37.18%39.09%41.00%42.91%44.82%46.73%48.64%50.55%52.46% 
danych37.17%39.08%40.99%42.90%44.81%46.72%48.63%50.54%52.45%54.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
140202Ciechanów, gm.483320032001195441.44
140201Ciechanów, m.3726420225202161992954.27
140203Glinojeck, gm.637322482246218235.27
140204Gołymin-Ośrodek, gm.322412221222118437.90
140205Grudusk, gm.314814361436139045.62
140206Ojrzeń, gm.343613981398134940.69
140207Opinogóra Górna, gm.467718791879182240.18
140208Regimin, gm.394015041504144038.17
140209Sońsk, gm.632626402638257741.73
  ciechanowski, pow. 73221 34555 34540 33827 47.19
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto4173721782217712143752.19
2Wieś3148412773127691239040.57
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000980840564056392341.35
2od 5 001 do 10 000261491027410268997539.29
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0003726420225202161992954.27
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca