.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. ...
nowosądecki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 204286
Powierzchnia: 1550.24 km2
Zaludnienie: 131 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 159
L. obw. z których
spłynęły dane:
159
L. upr. do głos.: 149601
L. wyd. kart: 82663
55.26%
brak48.78%49.88%50.98%52.08%53.18%54.28%55.38%56.48%57.58%58.68% 
danych49.87%50.97%52.07%53.17%54.27%55.37%56.47%57.57%58.67%59.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
121002Chełmiec, gm.1811610535105321028758.15
121003Gródek nad Dunajcem, gm.646331533151305048.79
121004Grybów, gm.1656198799877964259.65
121001Grybów, m.488429162915284159.71
121005Kamionka Wielka, gm.659636813681357655.81
121006Korzenna, gm.985251475145492652.24
121007Krynica-Zdrój, gm.1455582058203799456.37
121008Łabowa, gm.370718631862178250.26
121009Łącko, gm.1113457975791563752.07
121010Łososina Dolna, gm.731642604258414158.23
121011Muszyna, gm.878746774676456153.23
121012Nawojowa, gm.552630573055295155.32
121013Piwniczna-Zdrój, gm.806739913991390349.47
121014Podegrodzie, gm.845045884584439754.30
121015Rytro, gm.282814911490142052.72
121016Stary Sącz, gm.1675994239421920156.23
  nowosądecki, pow. 149601 82663 82632 80309 55.26
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3119517938179341756757.50
2Wieś11840664725646986274254.66
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000282814911490142052.72
2od 5 001 do 10 0002717614670146641420053.98
3od 10 001 do 20 0006816136665366483555953.79
4od 20 001 do 50 0005143629837298302913058.01
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca