.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / kutnowski, pow. ...
kutnowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 105037
Powierzchnia: 886.29 km2
Zaludnienie: 118 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 77
L. obw. z których
spłynęły dane:
77
L. upr. do głos.: 85763
L. wyd. kart: 39880
46.50%
brak35.03%36.87%38.71%40.55%42.39%44.23%46.07%47.91%49.75%51.59% 
danych36.86%38.70%40.54%42.38%44.22%46.06%47.90%49.74%51.58%53.43% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
100202Bedlno, gm.500121122112205242.23
100203Dąbrowice, gm.164659259256735.97
100204Krośniewice, gm.742427972795272137.68
100205Krzyżanów, gm.359514261425136539.67
100206Kutno, gm.669828482848277442.52
100201Kutno, m.3971421188211632068353.35
100207Łanięta, gm.202170870867935.03
100208Nowe Ostrowy, gm.312811631163111737.18
100209Oporów, gm.223594994990642.46
100210Strzelce, gm.331613581358131440.95
100211Żychlin, gm.1098547394738457843.14
  kutnowski, pow. 85763 39880 39851 38756 46.50
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto5249126850268232615451.15
2Wieś3327213030130281260239.16
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001594161966195594838.87
2od 5 001 do 10 0001912377577755754740.56
3od 10 001 do 20 0001098547394738457843.14
4od 20 001 do 50 0003971421188211632068353.35
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca