.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / świdnicki, pow. ...
świdnicki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 73010
Powierzchnia: 468.97 km2
Zaludnienie: 155 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 53
L. obw. z których
spłynęły dane:
53
L. upr. do głos.: 58955
L. wyd. kart: 30017
50.92%
brak36.69%38.81%40.93%43.05%45.17%47.29%49.41%51.53%53.65%55.77% 
danych38.80%40.92%43.04%45.16%47.28%49.40%51.52%53.64%55.76%57.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061702Mełgiew, gm.645329822981294546.21
061703Piaski, gm.861837513742365743.53
061704Rybczewice, gm.322913151315128340.72
061701Świdnik, m.3332219278192581906857.85
061705Trawniki, gm.733326912690260136.70
  świdnicki, pow. 58955 30017 29986 29554 50.92
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3548020410203902017857.53
2Wieś2347596079596937640.92
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000322913151315128340.72
2od 5 001 do 10 0001378656735671554641.15
3od 10 001 do 20 000861837513742365743.53
4od 20 001 do 50 0003332219278192581906857.85
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca