.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / rycki, pow. ...
rycki, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 60937
Powierzchnia: 615.54 km2
Zaludnienie: 98 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 64
L. obw. z których
spłynęły dane:
64
L. upr. do głos.: 47940
L. wyd. kart: 24457
51.02%
brak46.21%46.98%47.75%48.52%49.29%50.06%50.83%51.60%52.37%53.14% 
danych46.97%47.74%48.51%49.28%50.05%50.82%51.59%52.36%53.13%53.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061601Dęblin, m.1442377727772758653.89
061602Kłoczew, gm.589227812781268647.20
061603Nowodwór, gm.328715191519149246.21
061604Ryki, gm.1691487498741858451.73
061605Stężyca, gm.449422032194214149.02
061606Ułęż, gm.293014331433138348.91
  rycki, pow. 47940 24457 24440 23872 51.02
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2280512490124891223054.77
2Wieś2513511967119511164247.61
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000621729522952287547.48
2od 5 001 do 10 0001038649844975482747.99
3od 10 001 do 20 0001442377727772758653.89
4od 20 001 do 50 0001691487498741858451.73
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca