.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / radzyński, pow. ...
radzyński, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 63720
Powierzchnia: 965.21 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 51
L. obw. z których
spłynęły dane:
51
L. upr. do głos.: 49306
L. wyd. kart: 24237
49.16%
brak43.15%44.42%45.69%46.96%48.23%49.50%50.77%52.04%53.31%54.58% 
danych44.41%45.68%46.95%48.22%49.49%50.76%52.03%53.30%54.57%55.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061502Borki, gm.487821052105204843.15
061503Czemierniki, gm.371919841984194553.35
061504Kąkolewnica Wschodnia, gm.664430993098301046.64
061505Komarówka Podlaska, gm.391518391839179446.97
061506Radzyń Podlaski, gm.621828702870282546.16
061501Radzyń Podlaski, m.1336774637463734955.83
061507Ulan-Majorat, gm.467923272326226149.73
061508Wohyń, gm.588625502546245443.32
  radzyński, pow. 49306 24237 24231 23686 49.16
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1336774637463734955.83
2Wieś3593916774167681633746.67
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000371919841984194553.35
2od 5 001 do 10 0003222014790147841439245.90
3od 10 001 do 20 0001336774637463734955.83
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca