.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Lublin / łukowski, pow. ...
łukowski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 111992
Powierzchnia: 1394.09 km2
Zaludnienie: 80 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 87
L. obw. z których
spłynęły dane:
87
L. upr. do głos.: 84822
L. wyd. kart: 40855
48.17%
brak38.24%39.98%41.72%43.46%45.20%46.94%48.68%50.42%52.16%53.90% 
danych39.97%41.71%43.45%45.19%46.93%48.67%50.41%52.15%53.89%55.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
061103Adamów, gm.466321092109203745.23
061104Krzywda, gm.799830593059297938.25
061105Łuków, gm.1245558415840567546.90
061101Łuków, m.2452113638136001341155.62
061106Serokomla, gm.342713591359131539.66
061107Stanin, gm.750638743874369451.61
061108Stoczek Łukowski, gm.670227892789267141.61
061102Stoczek Łukowski, m.213811871186115955.52
061109Trzebieszów, gm.576929892987291451.81
061110Wojcieszków, gm.551223342334224642.34
061111Wola Mysłowska, gm.413116761675164240.57
  łukowski, pow. 84822 40855 40812 39743 48.17
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2665914825147861457055.61
2Wieś5816326030260262517344.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000556525462545247445.75
2od 5 001 do 10 0002677711897118941151044.43
3od 10 001 do 20 0002795912774127731234845.69
4od 20 001 do 50 0002452113638136001341155.62
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca