.
.
 
. .
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bydgoszcz / tucholski, pow. ...
tucholski, pow.
Statystyka, stan na 19.10.2007
Liczba mieszkańców: 47888
Powierzchnia: 1075.27 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 38
L. obw. z których
spłynęły dane:
38
L. upr. do głos.: 36614
L. wyd. kart: 17965
49.07%
brak41.41%42.63%43.85%45.07%46.29%47.51%48.73%49.95%51.17%52.39% 
danych42.62%43.84%45.06%46.28%47.50%48.72%49.94%51.16%52.38%53.61% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
041601Cekcyn, gm.504723402340225146.36
041602Gostycyn, gm.406918931884184246.52
041603Kęsowo, gm.341214131413131741.41
041604Lubiewo, gm.434723272327219553.53
041605Śliwice, gm.412719231923184546.60
041606Tuchola, gm.1561280698069783751.68
  tucholski, pow. 36614 17965 17956 17287 49.07
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1114161936193605355.59
2Wieś2547311772117631123446.21
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000341214131413131741.41
2od 5 001 do 10 0001759084838474813348.23
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001561280698069783751.68
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze i kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT Wykonawca